Zajištění rodiny je pro všechny velmi citlivé téma.  Neštěstí ovšem nechodí po horách, ale po lidech, a proto je důležité zamyslet se nad tím, zda jsou pro nás naši nejbližší skutečně to nejcennější. Pokud ano, můžete se zde dozvědět, jakým nejvhodnějším způsobem zajistit rodinu.

Mohla bych zde opět uvést dva životní příběhy, ale jelikož si nechci dělat reklamu na skutečném neštěstí druhých použiji jen zjednodušený komentář.

V případě nejhoršího (úmrtí), nikdo a nic nenahradí osobní ztrátu partnera a dětem rodiče. Bohužel s osobní ztrátou, je vždy spojena i ztráta finanční a mnohdy nemalá. Alespoň tato ztráta je řešitelná a zajistí rodině životní standardy v nejtěžší době.

Je zde uvažováno samozřejmě i o situaci, kdy nedojde k nejhoršímu, ale vaše postižení bude natolik vážné, že již nebudete moci vykonávat svou práci. I zde je důležité zajistit chod rodiny do doby než se dostanete z nejhoršího.

Zde bych chtěla jen upozornit, že náklady jsou velmi nízké při úvaze co vše můžete ztratit. V praxi je to cca 1,5 - 2% z vašeho čistého příjmu. Pokud zajištění nebudete nikdo vám nic nedá. Pokud zajištění budete a budete žít dlouho a zdravě, budete možná někdy uvažovat, zda to mělo smysl.

Mělo, není nic lepšího než pevné zdraví a dlouhý spokojený život.  

ZPĚT NA ÚVOD